10. – 13. September 2015 Keikokai

10. – 13. September 2015 11. KEIKOKAI 2015 in Rottweil Leitung: Prof. Fumio UEDA  7. Dan Kyoshi  Tokyo; Keio Univ.